Fish species and biomass sounder

The FSS-3BB is a high-performance fish finder with many new features. The echo presentation is sharp and accurate. The reccomended CHIRP transducer has both high-frequency and low-frequency elements, and transmits on both frequencies simultaneously, with 3 kW transmitter power. CHIRP technology provides longer range, very good separation and an exceptional noise filtering. Colour scale indicates species and size distribution, and makes it easier to assess the risk of overfishing and bycatch.

Read more

Fully stabilized Furuno FishFinder with fish size indicator

FCV-38 is the successor of FCV-30, a very much appreciated low frequency (38 kHz) echo sounder. With its low frequency and high output power, the FCV-38 has provides the same long range as its predecessor FCV-30. In addition, the FCV-38 has a built-in motion sensor for pitch/roll stabilization. Connect FCV-38 to your satellite compass and heave compensation is also achieved, and you have full stabilization of the sonunder, which is essential for accurate bottom registration and fish size indication.

In case of retrofit the FCV-30 transducers can be reused.

Read more
Last ned:

Høyfrekvenssonar FSV-75 BB

Høyfrekvenssonar FSV-75 BB er et svært godt redskap for deteksjon av slør og mindre stimer, samt fiskeslag uten svømmeblære, som makrell. Den er også godt egnet under vanskelige forhold som strøm, temperaturskifter eller innblanding av ferskvann.

Med en frekvens på 180 kHz og avansert signalprosessering gir denne sonaren et støyfritt bilde med skarp avtegning av ekko. FSV-75 skiller eksepsjonelt godt mellom bunn og fisk som står nær bunnen. En sonar med lavere frekvens har ikke samme skilleevne og detaljeringsgrad. I mange tilfeller vil bunn og fisk gå i ett. Dybde for stimen og avstand fra bunn kalkuleres nøyaktig og fargeskala og -intensitet angir hvor tett fisken står. Hele 10 brukerprogram er tilgjengelig for optimalisering av sonarbildet for ulike typer fiskeri.

Med FSV-75 BB erstatter tidligere modeller CSH-73/CSH-70.

Retrofit er enkelt da nytt bunnutstyr passer i samme rør (Ø: 340mm).

Read more

Lavfrekvenssonar FSV-25S

Sonar med svært lang rekkevidde, samtidig som at den virker godt på kort avstand og kan brukes i kastefasen på not. Kan opereres på en eller to skjermer samtidig og kjører med forskjellige gain, range, tilt og program. Sonaren presenterer et utrolig rent og klart bilde.

Read more

3D sonar F3D-S

The F3D-S provides a unique 3D presentation of sonar data for the Furuno sonar FSV-25S. The 3D presentation is a highly efficient tool for decision making when getting ready to shoot the net. It becomes easier to evaluate the biomass shape and depth of a school, and to evaluate the risk of bycatch. The trawl and trawl doors are far more easily monitored and allows expedient manoeuvring of the vessel for optimal catch. The F3D-S has an on/off bottom filtration function. When off, echoes from the bottom is removed and only echoes from fish remain presented.

Read more

Advanced Solutions Built on World-Proven Sonar Technology

The FSV series of Furuno Scanning Sonar has long been a favorite among commercial fishermen, and the FSV-85 carries on that tradition. The FSV series provides reliable and consistent detection of fish and seabed conditions with revolutionary, enhanced signal processing technology.

Read more
Last ned:
X
X